Mỗi báo có quy định khác nhau, như hệ thống Admicro phí chèn link 300k/link tối đa 3 link, 500k/3 ảnh, 1M/box,…