Tùy quy định từng báo, thường được hỗ trợ free 1 lần, từ lần 2 tính phí 500k/lần.