Khách hàng gửi thông tin của sản phẩm và mong muốn những nội dung xuất hiện trong bài để ban biên tập lên định hướng. Khi khách hàng xác nhận duyệt outline, ban biên tập triển khai viết bài trong 2 – 3 ngày.