Thông thường bài PR tối đa 800 – 1000 từ, bài free 1 hyperlink, free 3-5 ảnh (tùy từng báo sẽ có quy định riêng)