Không được sử dụng hình ảnh để quảng cáo: thuốc lá, vũ khí, bác sĩ/ dược sĩ, logo bộ y tế, quân nhân, giấy tờ – văn bản hành chính, hay hình ảnh của nhãn hiệu khác để quảng cáo cho sản phẩm của mình mà không có giấy phép phân phối hoặc giấy phép sử dụng hình ảnh,…