• Lập kế hoạch chiến lược tổng thể là khâu đầu tiên và quan trọng nhất của một chiến dịch truyền thông. Một chiến lược truyền thông hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp phát triển đúng hướng và hạn chế khủng hoảng không đáng có

  • Trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu, nếu nắm vững các công cụ PR và biết cách ứng dụng thì doanh nghiệp sẽ phát huy những ưu điểm để mang lại những lợi ích & hạn chế rủi ro thấp nhất.

  • PR (Public Relations – Quan hệ công chúng) mặc dù không còn là khái niệm mới mẻ, tuy nhiên lại thường bị hiểu nhầm. Vậy PR nếu được hiểu đúng sẽ là gì? Các hoạt động nào được coi là hoạt động PR?

  • Lập kế hoạch chiến lược tổng thể là khâu đầu tiên và quan trọng nhất của một chiến dịch truyền thông. Một chiến lược truyền thông hiệu quả có thể giúp doanh nghiệp phát triển đúng hướng và hạn chế khủng hoảng không đáng có

  • Trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu, nếu nắm vững các công cụ PR và biết cách ứng dụng thì doanh nghiệp sẽ phát huy những ưu điểm để mang lại những lợi ích & hạn chế rủi ro thấp nhất.